Biuro zajmuje się działalnością gospodarczą
w zakresie kompleksowej obsługi księgowej firm.

Prowadzimy m.in.:

• księgi rachunkowe
• podatkowe księgi przychodów i rozchodów
• ryczałt ewidencjonowany
• ewidencje VAT
• deklaracje podatkowe
• rozliczenia ZUS
• kadry i płace
• sprawozdania finansowe
• sprawozdania statystyczne
• analizy finansowe
• pomoc przy korygowaniu nieprawidłowości

Wysokość opłat jest negocjowana indywidualnie.
Główny wpływ ma liczba i rodzaj dokumentów księgowych oraz liczba zatrudnionych.


© Biuro Rachunkowe Edyta Palewicz 2010