Biuro Rachunkowe Edyta Palewicz prowadzi swoją działalność od 1999 roku.

Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów nr 11587/99,
dotyczące wymogów kwalifikacyjnych określonych dla osób prowadzących usługowo
księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości.

Biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu wykonywanego zawodu.

Zajmuje się działalnością gospodarczą
w zakresie kompleksowej obsługi księgowej firm.

 


© Biuro Rachunkowe Edyta Palewicz 2010